Verim; üretilecek hizmetlerin en kısa zamanda kaliteli ve ucuz yapılmasıdır. Uzmanlara göre verimin formülü: (Verim = sürat x ekonomi x kalite) olarak yapılmıştır.

Sekreter, verimli çalışma ilkesini benimsememişse iş hayatında başarılı olamaz, çünkü akılcı çalışma ancak verimlilik ilkesiyle gerçekleştirilebilir.

Verimliliğe etki eden faktörler; kişinin bilgisi, psikolojik durumu, çalışma koşulları, kullandığı araç ve gereçlerin yeterliliğine bağlıdır.

Bireysel verimlilik yanında, ekip çalışmalarından elde edilecek verimlilik de önemlidir. İnsanın, grup içinde bir ekip ruhuyla çalışarak ekibin başarısına etki ettiği, katkıda bulunduğu şüphe edilemez bir gerçektir.

Sekreter, verimliliğini engelleyen tüm olumsuzlukları yok edecek akıllıca yollar bulmalı ve çalışmalarında verimi sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden faydalanmalıdır;

- İşe ilgi ve istekle başlamalıdır

- Çalışma yeri rahat, düzenli ve temiz olmalıdır

- Çalışma koşulları, ısı, ışık ve kullanılan gereçler yeterli ve uygun olmalı

- Daima planlı çalışmalı

- Ajanda ve not defterleri, günlük planlar düzenli tutulmalıdır

- Herşey yerinde düzenli olmalı, ararken vakit kaybedilmemeli

- İşleri gruplara ayırmalı, mümkünse bir işi bitirmeden diğerine geçilmemeli

- Disiplinli ve sistemli çalışılmalı

- Belirli aralıklarla kısa molalar verilmeli

- Kişi, yaratıcı yönünü kuvvetlendirmeli

- Tüm dikkatini yapılan iş üzerinde yoğunlaştırmalıdır

Verimli çalışmak için kendine güven şarttır. Güvenin birinci koşulu ise “bilgi”dir.