Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebi üzerine, YÖK ve MEB'nın uygun bulması sonucu 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun değişik Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca, 17.06.2003 tarihinde KTÜ'ne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Diş Hekimliği Fakültesine vekâleten dekan olarak 28.07.2003 tarihinde Prof.Dr. İftihar KÖKSAL atandı. Bu tarihten itibaren yapılan araştırmalar ve görüşmeler sonucunda ve ülkemizdeki diğer Diş Hekimliği Fakülteleri de akademik yapıları itibariyle incelenerek Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti ve Periodontoloji Anabilim Dallarının açılmasına karar verildi.

20.10.2004 tarihinde Prof. Dr. Mehmet TOSUN Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak göreve başladı. Bütün anabilim dallarına öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ataması yapıldıktan sonra 19.09.2005 tarihi itibariyle fakültemizde ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tüm branşlarda hasta kabulüne başlandı.
Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 5 yıldır. İlk üç yıl ders programında yer alan anatomi, patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik, biyofizik, biyoistatistik ve diğer temel dersler, Tıp Fakültesi ve Üniversitemizin ilgili diğer bölümlerindeki öğretim elemanları tarafından verilecektir. Son iki yılda diş hekimliği klinik eğitimini içeren kapsamlı bir teorik ve pratik eğitim yürütülür.

Misyonumuz
Günümüz teknolojisini bilen ve uygulayan yetkin diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirmek, yapılan nitelikli araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaktır.

Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası alanda yetkin ve tercih edilen diş hekimleri yetiştiren, lisans ve lisansüstü çalışmaları ile gündemde kalan ve toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerine en üst seviyede cevap verebilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.