2003: Kuruluş
2005: Fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi
2006: 4 Bloktan oluşan fakülte binasının A bloğunun inşaatına başlanması
2007: İlk öğretim üyesinin fakülteye kazandırılması

Hedeflerimiz
Yeterli sayıda Akademik Personel ile hem Lisans hem de Lisansüstü düzeyinde Eğitim-Öğretime başlanması öncelikli hedefimizdir.

Bu nedenle, yetişmiş Akademik Personelin fakültemize kazandırılması için görüşmelerde bulunulması ve Lisansüstü düzeyde, ileride akademik kadroda yer alabilecek akademisyenlerin ülkemizin veya dünyanın ileri gelen fakültelerinde eğitim görmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.