İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerekse kültürel olarak oldukça kompleks bir yapı sergilemektedir. Özellikle son yıllarda, AB’ye üye olma sürecinin de işlemeye başlaması ile özel sektör, devlet ve sivil toplum oluşabilecek muhtemel çevresel değişikliklere uyum sağlayabilmede kurumsal iletişimin itici gücünün farkına varmaya başlamışlardır.

Bunlara ilaveten, üniversite ve sanayi işbirliğinin gerek Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hedefleri içerisinde ve gerekse DOKAP başta olmak üzere tüm bölgesel kalkınma planlarının içerisinde yer alması sebebiyle Karadeniz Bölgesi’nin ilk İletişim Fakültesi’nin başta bölgeye olmak üzere tüm ülkeye faydalı olacağına inanılmaktadır.

2003 yılında kurulan KTÜ İletişim Fakültesi Türkiye genelinde kurulan 25. iletişim fakültesi olup, Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek iletişim fakültesi konumundadır. Bu anlamda üzerine düşen sorumlulukların farkında olan KTÜ İletişim Fakültesinin misyonu:

Atatürk ilkelerine ve ülkesine bağlı ve sosyal sorumluluk sahibi akademisyenlerce, bu bilime ait evrensel nitelikteki bilgileri edinmek, yeni bilgiler üretmek, bu bilgileri öğrenciler ve ilgili kurumlarla paylaşmak, iletmek ve çözüm üretmek yoluyla İletişim Bilimini teori ve uygulama bakımından ileri götürmektir.

KTÜ İletişim Fakültesinin vizyonu ise

Gerçekleştirmiş olduğu bilimsel araştırmalar ve etkinlikler ile gerek ulusal gerekse uluslararası bilimsel çevrelerce kabul görmüş
Dalındaki bilimsel gelişmeleri ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm önerilerine dönüştürmek suretiyle üniversite ve sanayi işbirliğini sağlamada öncü
Yetiştirmiş olduğu öğrenciler itibariyle toplumda itibar sahibi
Oluşturduğu bilimsel ve kültürel atfer ile bilimsel değerlerin yanısıra milli ve tüm insanlığın paylaştığı sosyal ahlaki ve demokratik değerleri yaşayan ve yaşatan bir kurum olmaktır.

Akademik yapılanma itibariyle bünyesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölümün yer aldığı KTÜ İletişim Fakültesi, henüz öğretim hayatına başlamamış olup, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2007-2008 öğretim yılında eğitim hayatına başlayacaktır.

Diğer bölümler için de akademik kadronun zenginleştirilmesi çalışmaları hızla tamamlanmaktadır.