İki Şey Kalitesiz insanın özelliğidir:
1-Şikayet
2-Dedikodu

İki Şey Çözümsüz problemleri bile çözer:
1-Bakış açısını değiştirmek
2-Karşındakinin yerine kendini koyabilmek


İki Şey yanlış yapmayı engeller:
1-Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek
2-Hak yememek


İki Şey gözden düşürür:

1-Demogoloji(Laf Kalabalığı)
2-Kendini ağıra satmak(övmek,vazgeçilmez göstermek)


İki Şey nitelikli insan yapar
1-İradeye hakim olmak
2-Uyumlu olmak


İki Şey Ekstra değer katar
1-Hitabet ve Diksiyon eğitimi almak
2-Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek


İki Şey insanı geri bırakır
1-Kararsızlık
2-Cesaretsizlik


2 Şey insanı kâşif yapar
1-Nitelikli çevre
2-Biraz delilik


İki Şey ömür boyu boşa kürek çekmemeyi sağlar
1-Baskın yeteneği bulmak
2-Sevdiğin işi yapmak


İki Şey başarının sırrıdır
1-Ustalardan ustalığı öğrenmek
2-Kendini güncellemek


İki Şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır
1-Niyetin saf olması
2-Ruhsal farkındalık


İki Şey milyonlarca insandan ayırır
1-Sorunun değil,çözümün parçası olmak
2-Hayata ve her şeye yeni(özgün,orjinal,farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek


İki Şey gelişmeyi engeller
1-Aşırılık
2-Felakete odaklanmış olmak


İki Şey çözüm getirir
1-Tebessüm
2-Sükût


İki Şeyin değeri kaybedilince anlaşılır
1-ANNE
2-BABA


İki Şey geri alınmaz
1-Geçen zaman
2-Söylenen söz


2 Şey Gerçek son
1-CENNET(göreceli olarak)
2-CEHENNEM(göreceli olarak)


İki Şey ulaşmaya değer
1-Sevgi
2-Bilgi


İki Şey hayatta önemli olan her şey için
1-Nefes almak
2-Nefes vermek


İki Şey de benden sizlere
1-Saygılar
2-Sevgiler..