Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 02.04.2003 gün ve Yazı Isl.080/316 sayılı, üniversite bünyesinde “Devlet Konservatuarı Müdürlüğü” kurulması hakkındaki teklif yazısı, 09.05.2003 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülerek, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü”nün kuruluşuna karar verilmiştir. Konservatuarımız; Türkiye genelinde kurulan 20. Devlet Konservatuarıdır.

Konservatuar müdürlüğüne; Rektörlük Makamının 12913 sayılı onayı ile Fatih Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Muzaffer TUNÇ, 2547 Sayılı Kanunun 20/b maddesine göre 07.08.2006 tarihinden itibaren ikinci kez atanmıştır. Diğer Üniversiteler bünyesindeki Konservatuarlarda kurulum ve diger teşkilatlanmalar ile ilgili yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda; K.T.Ü. Devlet Konservatuarı bünyesinde üç bölümün kurulmasına karar verilmiştir.

Konservatuarımız bünyesinde açılacak olan üç bölümde dört Ana Bilim dalı yer almaktadır. Ses Eğitimi Bölümü (Ses Eğitimi ABD), Çalgı Eğitimi Bölümü (Saz Eğitimi ABD, Müzik Eğitimi ABD) ve Temel Bilimler Bölümü (Temel Bilimler Eğitimi ABD) Bu bölüm/anabilim dallarında lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılacaktır. Lisans eğitim-öğretimi ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayacak şekilde planlanmıştır.

BÖLÜMLER
Temel Bilimler Eğitimi Bölümü
(Temel Bilimler Anabilim Dalı)
Çalgı Eğitimi Bölümü
(Saz Eğitimi Anabilim Dalı)
(Müzik Eğitimi Anabilim Dalı)
Ses Eğitimi Bölümü
(Ses Eğitimi Anabilim Dalı)