Nüfusu 56.93 milyon olan ülkede nüfusuna oranla 237 kişiye bir Polis karşılık gelmektedir. Bu ülkede de asayiş ve huzura yönelik çalışan tüm birimler Polis olarak adlandırılmıştır. Polis kamu güvenliği dairesi ve Devlet Polisi İç işleri Bakanına bağlıdır. İçişleri Bakanına Bakanlık içerisinde Polis’in genel merkezi olarak destek ve idari hizmetlerinden, personelin eğitiminden, bütçe ve önleyici hizmetlerin doğrudan ifa edilmek üzere ülke çapında yönlendirme ve koordine ile görevli polis dairesi vardır. Polis ve Karabinieri (İtalyan Jandarması) Savunma Bakanına ve mali denetim açısından Maliye Bakanına bağlıdırlar. Sadece bu ülkeye mahsus bir uygulama olarak sorumluluk alanlarında kesişmeler bulunmaktadır. Ancak İçişleri Bakanı yukarıda anılan tüm kurumların başkanlarının amiridir. İtalya’da iç güvenlik bölgesi olarak 20 bölge oluşturulmuştur. İtalya’da Devlet Polisi amiri, Karabinieri amiri ve Mali Denetim amiri ile bir Quästor (Yerel yönetim başkanı) `den oluşan kurulca asayiş ve güvenlik hizmetleri beraber koordine edilir. Ancak Quäster`in başkanlık rolü vardır. Polizia Muncipale (küçük yerleşim-taşra Polisi) sadece görev alanı ile sınırlı trafik, inşaat ve düzen görevlerini ifa eden Devlet Polisi ile beraber çalışan bir zabıtadır. Ülke sınırları içerisinde müstakil iki devlet bulunmakta olup Polis yapılarına girilmemiştir ( San Marino ve Vatikan).

Polis Birimleri şunlardır:
Kamu Güvenliği Dairesi (Genel Müdürlük)
Ulusal Polis ve bağlı birim Teşkilatları (Polizia di Stato)

İç Güvenlik Organları mevcutları:
Ulusal Polis (di Stato) : 103.743
Yerel Polis (Vigili Urbani) ve Mali Polis : 26 000
Jandarma (Karabineri) : 110.372

Temel Polis Eğitimi ve Üst Düzey Yönetici eğitimleri:
Eğitim esaslarından birisi her zaman personelinin %3`ünün sürekli eğitim görüyor olmasıdır. Bayan Polis oranı Avrupa Birliği ülkeler arasında çok az temsil edilen ülkelerden olup %10`un biraz üzerindedir. Tekamül eğitimleri, polis eğitimi (Instituto di Perfezionamento per Ispettori di Polizia), komiser sınıfı eğitimi (Instituto Superiore di polizia per il personale direttivo) ve üst düzey polis yöneticileri eğitimleri (Scula di Perfezionamento per Forze di polizia) ayrı ayrı kurumlarda verilmektedir. Tüm eğitim kurumları Roma civarındadır. Bunun dışında diğer iç güvenlik birimlerinin de üst düzey tekamül eğitimlerinin verildiği başka bir kurum tesis edilmiştir (Sculo di Perfezionamento per la Forze di Polizia). Akademisi tüm AB ülkelerinde olduğu üzere aynı zamanda C.E.P.O.L. üyesidir.

Rütbeler:

Dirigenti
Commışsario
Ispettori
Sovrintendenti
Assisstenti
Agenti