• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, YÖK Başkanlığının 13.12.1989 tarih ve BÖ/0706002/3648-266143 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulunun 25.11.1989 toplantısında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanun ve 2880 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin 7/b-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ilk olarak Hemşirelik ve Tıbbi Laboratuvar ön lisans programları ile eğitim-öğretime başlanmıştır.
  • 1996-1997 eğitim-öğretim yılında üçüncü program olarak Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı açılmıştır.
  • 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programında lisans eğitimine geçilmesi nedeniyle Hemşirelik Programı Meslek Yüksekokul bünyesinden ayrılmıştır.
  • 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) Programı açılmıştır.
  • 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Trabzon Meslek Yüksekokulunda bulunan Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bünyesine katılmış, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında tekrar ayrılması ile birlikte halen 3 programla eğitim öğretime devam edilmektedir.
  • Eğitim öğretim faaliyetleri Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde bulunan 12 tam zamanlı öğretim elemanı ve Tıp Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanları destekli olarak sürdürülmektedir.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu fiziki olarak hizmet sunduğu müstakil binasında, 12 PC bulunan internet erişimli bir bilgisayar laboratuarı, 1 adet 20 ve 4 adet 50 kişilik olmak üzere toplam 5 adet derslik bulunmaktadır. Tüm dersliklerde PC ve projeksiyon cihazı vardır.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan programların mesleki staj uygulamaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi laboratuar, teşhis görüntüleme birimleri ve sekreterlik bürolarında hastane yönetimi ile koordineli bir biçimde sürdürülmektedir.
  • Başarılı öğrenciler, staj uygulamaları süresince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde part time istihdam olanağına sahip olabilmektedirler.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez Kanuni Kampüsünde Tıp Fakültesi ile aynı yerleşkede bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin kampüs bünyesinde yer alan yurt, yemekhane, kütüphane, spor salonu, mediko-sosyal ve diğer sosyal kültürel birimlerden ve faaliyetlerden kolayca yaralanmalarına olanak sağlamaktadır.