Fatih Sultan Mehmet'in Fetih Sancakları
İşte Müze olduktan sonra Ayasofya`nın deposuna kaldırılan ve çürümeye terkedildiği iddia edilen,
Hz. Peygamber`in türbesinden getirilen kumaşla dokunmuş iki sancak ve hikayesi.

* * * Fatih Sultan Mehmet, İstanbul`un fethi sırasında kullanılan iki sancağı, camiye çevrilen Ayasofya`nın minberine astırmıştı. Müze olduktan sonra bir süre minberde asılı tutulan ve daha sonra Ayasofya`nın deposuna kaldırılan `Ravza-i Mutahhara` (Hz. Peygamber`in türbesinden getirilen kumaş) iki sancağın akibeti yıllardır bilinmiyordu.

* * * Ayasofya`daki minberin sağ ve solundaki iki adet fetih alameti sancakların akıbeti, uzun yıllardır tarihçiler tarafından da tartışılıyordu. Tarihçilerden büyük bir bölümü, 1935 yılında camiden müzeye çevirme işleminden bir süre sonra kaldırılan sancakların kayıp ya da çürümeye terkedilmiş olabileceği üzerinde duruyordu.

* * * Fetih alameti sancakları, halen korumada bulunduğu Ayasofya Müzesi deposundadır. Manevi değeri açısından paha biçilemeyen, Ravza-i Mutahhara`dan (Hz. Peygamber`in türbesinden getirilen kumaş) yapılma, fetih sancaklarının birçok değerimiz gibi çürümeye terk edilmemiş olması, tariçihlerce büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

* * * Fetih sancaklarıyla birlikte, Ayasofya Müzesi deposunda, yine müzeye dönüşüm sırasında kaldırılan minber örtüsü de özenle korunuyor. Kültür Bakanlık, Müzedeki tarihi ve manevi değeri olan eserlerin sergilenmesi için çalışma yapmaktadır.

* * * Minber örtüsü, Ayasofya Müzesi, 13852 Envanter nolu, 46 nolu depoda saklanan 100 cm eninde ve 180 cm boyundaki minber örtüsü, yeşil yün kumaş üzerine dival (Maraş işi tekniğiyle) üstte sülüs Besmele ile allta Kelime-i Tevhid yazılıdır.

* * * Osmanlı `fetih` geleneğinde fethedilen yerlerde bulunan en büyük kilise camiye çevrilirken fethin sembolü olarak caminin minberine iki sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına bir kılıç koyulurdu. İşte Fatih Sultan Mehmet de İstanbul`un fethinden sonra Ayasofya minberinin üst tarafına sağlı-sollu iki sancak astırıp bir de minber girişine fetih kılıcı koydurtmuştu.