Genel Tıp Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nde yer almaktadır. Bölümde lisans ve lisanüstü ( tıpta uzmanlık, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak yüksek lisans ) eğitimi verilmektedir.

Bölümde eğitime başlayacak olan öğrenciler Türkiye genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre bölüme kayıt yaptırırlar. Ancak derslere başlamadan önce öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavı başaranlar 1. sınıf derslerini almaya başlarlar. İngilizce yeterlilik sınavını başaramayanlar bir yıl İngilizce sınıfına katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar.
Lisans programı 1. sınıfına her yıl ortalama 120 civarında öğrenci öğrenci kayıt yaptırır. Lisans programındaki toplam öğrenci sayısı yaklaşık 980 dir. Tıpta uzmanlık eğitimine yılda 2 defa yapılan TUS sınavı sonucu yaklaşık 50 uzmanlık öğrencisi alınmaktadır. Toplam uzmanlık öğrencisi sayısı 36 dır. Bu öğrenciler aynı zamanda araştırma görevlisi olarak bölüme hizmet vermektedirler.
Lisans eğitiminde 6. sınıftaki elektif (seçmeli) stajlar hariç tüm ders ve stajlar zorunludur ve bir sonraki ders ve stajın ön şartıdır.

Bölüm mezunları mesleklerini pratisyen hekim olarak yürütebilecekleri gibi, özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca TUS sınavını kazanarak mesleklerinde ihtisas sahibi olabilirler. İhtisaslaşan hekimler mesleklerini kendi açacakları muayanelerde yürütebilecekleri gibi, çeşitli sağlık kuruluşlarında ve kurumlarında görev yapabilirler. Ayrıca fakültelerde akademik kariyerlerini yükseltebilirler. ( Yrd. Doç. , Doç., Prof. gibi. )

Tıp Fakültesi Karadeniz Üniversitesinin 6. Fakültesi olarak 4.1.1973 tarihinde 1650 sayılı kanunla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuş ve akademik kadrosu tahsis edilmiştir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi de, Trabzon Tıp Fakültesi adı ile bir fakülte kurmuş ve bu fakülteye ait idari kadroların tahsisi yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesine 1976-1977 öğretim yılında öğrenci alınmış ve bu öğrenciler, öğrenimlerine Hacettepe Üniversitesinde devam etmişlerdir. 20.7.1982 tarihinde 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile, KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi birleştirilerek Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile KTÜ Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Soğuksu - Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı bina 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesine tahsil edilmiştir. Tıp Fakültesi, KTÜ kampüsünde inşaatı tamamlanan yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kadro, idari kadro ve fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir gelişme göstermiştir.

Fakültede Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri vardır. Fakülte, üç bölüm, 38 anabilim dalı ve 16 da bilim dalı ile şu ana kadar 2486 hekim ve 280 uzman mezun etmiş; halen, 2004 - 2005 eğitim öğretim yılında 150 öğretim üyesi, 980 öğrenci ve 236 uzmanlık öğrencisi ile tıp eğitimine devam etmektedir. Fakültemizde internet bağlantılı araştırma görevlisi ve öğrenci laboratuvarı, CD kitaplığı, öğrenci okuma salonu, tıbbi beceri ve multi-disiplener öğrenci laboratuarı ve sosyal bilimsel çalışmalar yapan öğrenci dernekleri ( Bilimsel Araştırma Topluluğu BAT, TurkMSIC ) bulunmaktadır. Verdiği çağdaş tıp eğitimi yanında Farabi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile bölgenin önemli bir tıp merkezi konumundadır. Araştırma laboratuvarları, teşhis ve tedavi üniteleri çağdaş alet ve ekipmanlarla donatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol gereğince, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik programındaki öğrenciler, Farabi Hastanesinde hemşirelik hizmeti vererek uygulama yapmaktadırlar. Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesi olan Farabi Hastanesi, 800 yatak kapasitesi ile bir referans merkezi olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde, Anabilim Dallarımıza ait servisler, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan yoğuna bakım, radyoterapi, kemik iliği nakli merkezi, manyetik rezonans, anjiografi, taş kırma, koroner yoğun bakım, ve dializ üniteleri yanında, multi-disipliner hizmet veren acil servis, cerrahi yoğun bakım ve reanimasyon üniteleri de bulunmaktadır.

Fakültenin Web adresi: KTÜ Tıp Fakültesi