GELİŞİMİ
TÜrk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan ve otuzdan fazla sektörÜ doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen turizm sektörÜnÜn son yıllarda bÜyÜk bir atılım sÜrecine girmesi, dört mevsim ve 12 ay turizm politikalarının uygulanması ile birlikte, 2003 yılında 15 milyon turist, 13 milyar dolar, 2020 yılında 60 milyon turist ve 50 milyar dolar hedef olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu hedefler paralelinde Doğu Karadeniz Bölgesi de sahip olduğu doğal gÜzelliklerin yanı sıra tarihsel ve arkeolojik zenginlikleri ile de TÜrk turizminin yeni turistik çekiciliklerinden birisi olmuştur. Ancak bir bölgenin turistik açıdan gelişebilmesinin en önemli unsurlarından birisi de turistik çekiciliklerin yanı sıra eğitilmiş eleman ihtiyacını karşılayan eğitim kurumlarının varlığıdır.

KTÜ Turizm Ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu 2547 sayılı YÜkseköğretim Yasasının 2880 sayılı kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca 10.09.2003 tarih 1852/019205 sayı ile 2003 yılında kurulmuştur. Ancak yÜksekokul, 1988 yılında Trabzon Meslek YÜksekokulu bÜnyesinde İktisadi ve İdari Programlar BölÜmÜnde Turizm ve Otelcilik Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Turizm ve Otelcilik Programına ilk öğrenci kaydı ise 1989-1990 Eğitim-öğretim döneminde yapılmış ve ilk mezunlarını EylÜl 1991 tarihinde vermiştir.
2002-2003 yılından itibaren, Meslek Liselerinden Meslek YÜksekokullarına sınavsız geçiş projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Turizm ve Otelcilik Programının adı Turizm ve Otel İşletmeciği olarak değiştirilmiştir. 2002-2003 yılına kadar öSS sonuçlarına göre çeşitli lise mezunlarından öğrenci yerleştirilen YÜksekokul Programına, bu dönemle birlikte Meslek Lisesi Mezunları sınavsız olarak öSYM nin belirlediği ilkelere göre yerleştirilmektedir. Bu yeni uygulama sonucunda YÜksekokulun öğrencilerin bÜyÜk çoğunluğunu Meslek Lisesi mezunu öğrenciler oluşturmaktadır.

Üniversitemiz Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezindeki eğitim biriminin yapımının tamamlanması ile YÜksekokula bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2002-2003 döneminde bu merkeze taşınmıştır. Aynı dönemde Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezi İşletmesi de Trabzon Meslek YÜksekokuluna devredilerek, yönetimi YÜksekokulumuz öğretim elemanlarınca yÜrÜtÜlmeye başlanmıştır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Fatih kampusÜnden, Turizm Eğitimi ve Uygulama Merkezine taşınması ile buradaki konaklama, restoran ve kafeteryanın da,okulun uygulama birimleri haline dönÜştÜrÜlmesi ile programda eğitim gören öğrencilerin teori ile pratiği birleştirerek kaliteli eğitim almalarının yanı sıra Üniversitemiz personeline kaliteli hizmet sağlamak amaçlanmıştır. Ancak yaşanan olumlu gelişmelerle, programın bir uygulama merkezine sahip olması, söz konusu merkezde kadrolu ve maaşlı 33 kişi ve part time çalışan 27 öğrenci ile toplam 60 kişinin istihdam edilmesi, Trabzon Meslek YÜksekokulundan uzakta yapılanma nedeniyle gerek resmi işlerin fiziki uzaklık ve bÜtçe nedeniyle kısa zamanda sonuçlandırılamaması sonucunda sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Trabzon Meslek YÜksekokulu bÜnyesinden ayrılarak, Turizm Ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

YÜksekokulumuzun, Program adı 2008-2009 Eğitim öğretim Yılı itibarı ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri BölÜmÜ, Ağırlama Hizmetleri Programı olarak değiştirilmiştir.
Kuruluşundan itibaren Turizm Ve Otelcilik Programının da içinde bulunduğu Trabzon Meslek YÜksekokulu İktisadi ve İdari Programlar BölÜm Başkanlığı görevini yapan yöneticiler aşağıdaki gibidir.


a) İktisadi ve İdari Programlar BölÜm Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Nural GÜNDÜZALP (1989-1993)
Doç. Dr. Orhan çİFTçİ (1993-1995)
Doç. Dr. İsmail KIZILIRMAK (1995-2003)
b)Turizm Ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu MÜdÜrleri
Doç.Dr. İsmail KIZILIRMAK (2003- 2010)


YöNETİM KADROSU
Turizm Ve Otelcilik Meslek YÜksekokulu yönetim kadrosu aşağıda olduğu gibidir.

YÜksekokul MÜdÜr V. : Prof.Dr. Orhan AYDIN
YÜksekokul MÜdÜr Yardımcısı : öğr. Gör. Dr. Melike KURTARAN ÇELİK
YÜksekokul MÜdÜr Yardımcısı : öğr. Gör. Fegan MUTLU