Karadeniz Teknik Üniversitesi Forumu - Forum KTÜ Foruma Hoş Geldiniz.
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Altın Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ağustos.2009
  Mesajlar
  1,029
  Üye No
  682
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart 47. Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Konuşması

  Sayın ….
  Üniversitemizin 2009-2010 eğitim-öğretim yılı 47. açılış törenine katılarak bizleri
  onurlandırdığınız için yüce heyetinize teşekkür ediyor ve en kalbi duygularımla
  saygılarımı sunuyorum.
  20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan ve 1963 yılında eğitim-öğretime başlayan
  üniversitemiz, 6 il üzerinde geniş bir coğrafyaya yayılı konumundan bünyesinden
  5 yeni üniversitenin kurulmasıyla bugün Trabzon il sınırları içerisinde bir
  üniversite konumuna dönüşmüştür.
  Üniversitemiz bünyesinde 14 fakülte, 4 enstitüsü, 1 devlet konservatuvar, 3
  yüksek okulu ve 8 meslek yüksek okulu mevcuttur. Bugün itibariyle 251
  profesör, 144 doçent, 360 yardımcı doçent ve 1081 öğretim elemanı olmak üzere
  1800 akademik, 1513 idari personeli, 43 bini aşan öğrencisi ve 133 bini aşan mezunu
  ile KTÜ Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir.
  Köklü geçmişi, kurumsallaşan gelenekleri, 46 yıllık eğitim-öğretim deneyimi,
  altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile
  KTÜ bir ekoldür. Kuruluşundan bu yana altyapı ve nitelikli personel gücüyle, bir
  yandan evrensel standartlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermekte, diğer
  yandan da bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile hem ulusal ve uluslar arası
  bilim literatürüne hem de ülkemizin ve bölgemizin teknolojik gelişim ve
  kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.
  Geçmişten bugüne değin tarih boyunca üniversiteler, bilginin üretildiği,
  geliştirildiği ve yayıldığı kurumlar olarak toplumların gelişimlerini doğrudan
  etkilemişlerdir. Değişen ve gelişen küresel dünyamızda, bilim ve teknolojideki
  ivmesel gelişmelere paralel olarak yeni gereksinimler ve yeni beklentiler ortaya
  çıkmıştır. Sonuçta, yüksek öğretime olan talep, her alanda gittikçe artan rekabet ve
  azalan finans kaynaklarına bağlı olarak toplumun değişen ihtiyaçları karşısında,
  üniversitelerin ana işlevlerini sürekli olarak gözden geçirmelerini zorunlu kılmıştır.
  Bu nedenle, üniversiteler olarak bizler yeniden düşünmek ve bizleri
  tamamen yeni açılımlara sevk edecek yeni yolları keşfetmek zorundayız.
  Yaşanan değişimlere duyarlı bir şekilde, yeni bakış açıları ile öğrencilerimizi
  eğitmeli ve donatmalı, yeni araştırma konularına yönelmeli ve sunduğumuz
  bütün hizmetlerde fark yaratarak bizleri üstün kılacak değişikleri
  gerçekleştirmek ve uygulamak durumundayız.
  Her zaman yenilikçi bir tavır sergileyen yüce önderimiz Mustafa Kemal
  Atatürk, başarılı olmayı yenilikçiliğe bağlamış ve şu şekilde ifade etmiştir:
  “Efendiler, uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta,
  iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegane gelişme ve
  ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi,
  gelişmesi ve yenilenmesi zorunludur. Medeniyetin buluşlarının, tekniğin
  harikalarının, dünyayı değişiklikten değişikliğe uğrattığı bir devirde, asırlık köhne
  zihniyetlerle, geçmişe bağlılık ile varlığın korunması mümkün değildir.”
  3
  KTÜ olarak, bizler de her geçen günden daha fazla çalışıyoruz. 2004 yılında
  başladığımız bu serüvende, ana görevlerimiz olan eğitim-öğretim, araştırma ve
  topluma hizmet çalışmalarının odağına, sürdürülebilir gelişme adına “toplam kalite
  anlayışı” yerleştirildi. Mevcut durumumuzu sürekli olarak gözden geçirerek, daha
  iyinin her zaman var olduğu bilinciyle en güzelini, en iyisini yapmaya gayret
  ediyoruz.
  Bir yandan üniversitemiz bünyesine yeni birimler kazandırılırken diğer
  yandan eskiyen, köhneleşen mevcut binalar onarılmış ve çağdaş görünüme
  kavuşturulmuştur. Daha iyi öğrenme ve araştırma ortamları oluşturmak adına,
  öğrenci ve araştırma laboratuarlarının altyapıları yenilenmiş, çağdaş ekipmanlarla
  donatılmaya başlanmıştır. Bu anlamda, Mühendislik Fakültemiz laboratuarlarının
  modernizasyonu için bu yıl 3 milyon liralık alım gerçekleştirilmiş ve Fen-Edebiyat
  Fakültesi için de DPT’den yine 3 milyon liralık talepte bulunulmuştur. Sn.
  Başbakanımıza, Sn. Bakanımıza ve Sn. Erdöl olmak üzere tüm siyasilerimize ilgi ve
  desteklerinden dolayı üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
  Sınırların ortadan kalktığı, her şeyin giderek daha şeffaf olduğu, rekabetin
  ana parametre olduğu küresel dünyada, üniversitelerin en önemli konularından
  biri dışa açılım ve entegrasyonudur. Yaşadığımız bu baş döndürücü iletişim
  çağında, üniversiteler ve daha özelde öğrenciler ve araştırmacılar, tarihin hiçbir
  döneminde olmadığı kadar birbirlerine yakınlık ve işbirliği halindedirler.
  Üniversite olarak, bizler de uluslar arası işbirliğini çok önemsiyoruz.
  Mevcut işbirliği alanlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek üzere yeni sınır ötesi
  arayışlar içerisindeyiz. Örneğin, Erasmus programı kapsamında birçok Avrupa
  üniversitesi ile akademik değişim programları uygulamaktayız. Uzun bir süredir
  başarıyla uyguladığımız ERASMUS programı ile üniversitemiz Avrupa üniversite
  alanının bir parçası olmuş, 20 AB üyesi ülkeden 100 üzerinde üniversiteyle akademik
  işbirliğini içeren anlaşmalar yapılmış ve öğrenci ve personel değişimi giderek artmış
  ve tüm disiplinlere yayılmıştır. Her yıl 100’den fazla öğrenci yurt dışına bir yarıyıl
  veya bir yıl eğitime gönderilirken 20’ye yakın öğrenci de üniversitemizde eğitim
  görmektedir.
  Farklı disiplinlerden araştırmacılarımız, deniz bilimlerinden mühendisliğe,
  ormandan temel bilimlere birçok alanda, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla ortak
  projeler yürütmekte ve yeni ortaklık arayışı için bütün iletişim kanallarını açık
  tutmaktadır.
  Dünyada yüksek öğretimle ilgili en önemli gündem maddelerinden biri
  kalite ve akreditasyondur. Küreselleşme ve gelişen teknoloji, üniversitelerin
  eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet bileşenlerinde kalite artışını
  zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, hedeflerin ve hedeflere götüren çıktıların
  tanımlaması, sürekli olarak izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.
  Akreditasyon olarak adlandırdığımız, üretilen tüm çıktıların ulusal ve
  uluslararası standartlara göre yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
  sürecini, evrensel nitelikte bir kaliteye erişmek ve evrensel tanınırlık adına çok
  önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Deniz
  4
  Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü ile Mühendislik Fakültesi’nde İnşaat
  ve Makine Mühendisliği Bölümlerimiz akreditasyondan geçmiştir. Diğer
  bölümlerimiz için ise Haziran ayında MÜDEK’e başvuru yapılmış ve bu süreç
  halen devam etmektedir.
  Diploma eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda Üniversitemizde
  yoğun bir çalışma sonucunda hızlı adımlar atmıştır. Diploma Eki konusunda
  Ulusal Ajans’a başvurabilen 22 üniversiteden biri olan KTÜ, Brüksel’den onay
  alan 7 üniversiteden biri olma başarısını elde etmiştir (ODTÜ, Bilkent, Sabancı,
  KTÜ, Sakarya, Ege, Gebze Yüksek Teknolojisi). Diploma eki için uygunluk alan
  KTÜ, 11 Haziran 2009’da Brüksel’de yapılan seremoniye davet edilmiş ve
  belgesini almıştır. Önümüzdeki yıl, üniversitemiz AKTS onayını da alacağını
  ümit ediyorum. Bu vesileyle bu süreçte emeği geçen herkesi can-ı gönülden
  tekrar kutlamak isterim.
  KTÜ, bölgemizdeki sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
  her zaman iyi ilişkiler içerisinde olma gayretindedir ve bu güne değin bölgenin
  her alanda gelişmesinde önemli rol oynayagelmiştir. Bu samimi ve iyi ilişkiler
  sayesinde, kent sorunlarına çözüm getirmede üniversite katkısının artmasına
  çaba sarfedilmiştir. Özellikle TUBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı gibi
  kuruluşların özendirici ve teşvik edici mekanizmaları sayesinde üniversitesanayi
  işbirliği devam eden birçok ortak proje ile canlanmıştır.
  Buradan tüm Trabzon adına gururla belirtmek isterim ki, Trabzon bu
  nitelikli ve somut işbirlikleri neticesinde birçok başarılı projeyi almış ve sunulan
  kaynaklardan yararlanmada üst seviyede bir performans sergilemiştir. KTÜ
  olarak, var olan projelerin en iyi şekilde sonuçlandırılması ve yeni projelerin
  takipçiliği konusunda gereken hassasiyeti bugünden sonra da göstermeye devam
  edeceğiz.
  Tamamlanma aşamasına gelen Trabzon Teknokent, bu işbirliğinin daha da
  gelişmesi açısından çok önemlidir. Trabzon Teknokent, önümüzdeki süreçte,
  biyoteknoloji, yazılım ve benzeri alanlarda bir bilgi ve teknoloji üretim merkezi
  olarak bölgemize önemli bir katma değer sağlayacaktır. Trabzon Teknokent’in bu
  aşamaya gelişinde destek veren bütün kişi, kurum ve kuruluşlara sonsuz
  şükranlarımı sunuyorum.
  Son zamanlarda dünya yüksek öğretim arenasında çok hızlı ve köklü
  değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler, potansiyel öğrenci sayılarında aşırı
  artış, özerklik, küreselleşme ve toplam kalite gibi benzeri konuları da
  yükseköğretimin gündemine taşımıştır.
  Farklı platformlarda belirttiğim üzere, daha geniş kitlelerin yüksek öğretim
  imkanlarından yararlanması, bir toplumun her alanda gelişimi açısından önemlidir.
  Ancak, artan bu kapasitenin ve küreselleşmenin biçtiği yeni rollerin mevcut
  kaynaklarla karşılanması güç görünmektedir. Bu bağlamda üniversiteler, ya ilave
  kadro ve mali kaynaklarla desteklenmeli ya da kendi kaynaklarını yaratmaları
  yönündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.
  5
  Bu beklenmedik kontenjan artışının beraberinde getirdiği en önemli
  problemlerden biri de öğrencilerimizin barınma sorunudur. KTÜ öğrenci profiline
  bakıldığında öğrencilerimizin %80’inden fazlası Trabzon ili dışındandır. Bu tablo,
  üniversitemizin öğrenci tercih edilirliği adına önemlidir ve gurur vericidir.
  Ancak, kapasiteleri çok sınırlı devlet yurtları düşünüldüğünde bu
  öğrencilerimizin barınma sorunlarıyla karşı karşıya oldukları bir gerçektir. 2011
  Avrupa Gençlik Olimpiyatları bu nedenle hem üniversitemiz hem de Trabzon için bir
  fırsat olmuştur. Yapılacak olimpiyat köyünün öğrencilerimiz için yurt imkanı
  yaratması memnuniyet vericidir. Sn. Devlet Bakanımıza, hemşerimiz Kredi ve
  Yurtlar Kurumu Genel Müdürümüze ve olimpiyatların kentimize alınmasında emeği
  geçen herkese teşekkür ediyorum.
  Bu vesileyle, buradan tüm Trabzonlulara seslenmek istiyorum. KTÜ, bu
  kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmişliğinde ve gelişimin
  sürdürülebilirliğinde çok önemli bir yer tutan hayat damarlarından biridir. Türk
  milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. İlimize dışarıdan gelen
  öğrencilerimiz, bizim fahri hemşerilerimiz olacaktır. Onlara her türlü kolaylığı
  sağlayınız. Özellikle barınma ve ulaşım sorunlarına destek olabilmek için elinizden
  gelen her türlü ilgi ve desteği onlardan esirgemeyiniz. Sizlere güveniyoruz.
  KTÜ Farabi Hastanemiz, giderek artan hizmet kalitesi ve farklı ve yeni
  disiplinlere yayılan hizmet ağı ile bölgenin en önemli sağlık kuruluşudur.
  Örneğin son zamanlarda hastanemiz bünyesinde gerçekleşen böbrek nakilleri
  gelişen yeteneklerimizin en seçkin örneklerindendir. Hedefimiz, ilimizin uluslar
  arası sağlık merkezi olma vizyonu ile paralel olarak her geçen gün gelişimini
  daha da artırmaktır.
  Bölgemizde yaşanan sıcak gelişmeler, tarihsel geçmiş ve coğrafi konumu
  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin stratejik önemini ve bu bölgeye olan ilgiyi giderek
  artırmaktadır. Bu nedenle, Trabzon ili ve bölge olarak, bu süreçte bizlere
  sunulan fırsatlardan en iyi ve etkin bir şekilde yararlanabilmek ve olası
  tehditlerden en güvenli şekilde korunabilmek için bölge dinamikleri olarak tek
  vücut olmalı ve kurumlar arası işbirliğine gereken önem ve hassasiyet
  göstermeliyiz. Üniversite olarak bu sorumluluğun bilinci içerisindeyiz.
  Sevgili Öğrenciler,
  Yorucu bir dönemden geçerek başarılı oldunuz ve üniversitemizde öğrenim
  görmeye hak kazandınız. Öncelikle üniversitemiz adına sizi tebrik ediyor,
  başarılarınızın devamını diliyorum. KTÜ’yü seçme kararınızın ne kadar isabetli
  olduğunu burada geçireceğiniz zaman içerisinde daha iyi göreceksiniz. Üniversite
  giriş puanları üniversitelerin bulunduğu ilin coğrafi konumundan doğrudan
  etkilemekte ve bu zaman zaman bir kalite göstergesi gibi algılanmaktadır.
  KTÜ, gelenekleri, 46 yıllık eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel
  kampusü, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ile bir ekoldür ve Türkiye’nin önde gelen
  üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz bütün birimleri ile sizleri geleceğe daha iyi
  hazırlayacaktır. Örnek kütüphanemiz, çağdaş ve ileri teknoloji ile donatılmış
  dersliklerimiz ve laboratuarlarımız, eşsiz doğal güzelliklerle dolu kampüsümüz her
  6
  türlü sosyo-kültürel ve spor faaliyetleri için var olan alt yapımız bütün olanaklarıyla
  sizlere sunulmuştur ve sizlere sosyal birey olma yönünde çok şey katma potansiyeline
  sahiptir.
  Bilgi çağının gereği olarak, çağın değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına ayak
  uydurarak, sizlere bilgiye en iyi şekilde ulaşmayı, edindiğiniz bilgileri toplum ve
  insanlık yararına en güzel şekilde kullanmayı ve bu bilgilerden yeni bilgiler üretmeyi
  öğreteceğiz.
  Sizlerden beklentimiz planlı, düzenli ve disiplinli çalışarak kendinizi geleceğin iş
  dünyasına en iyi şekilde hazırlamanız ve kendi teknolojisini üretebilen, her alanda
  rekabette üstünlüğü sağlamış, insanları mutlu ve huzurlu bir Türkiye idealine bizleri
  her geçen gün biraz daha yaklaştırmanızdır. Güçlü devlet, güçlü ordu ancak nitelikli ve
  yüksek karakterli bireylerle yani siz Atatürkçü gençlerle birlikte var olacaktır.
  Ülkemizin geleceği ve yarınları sizlersiniz.
  Değerli yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz.
  Gerek akademisyen olabilmek gerekse iş hayatının gerektirdiği ileri yeteneklerle
  donanabilmek için lisansüstü eğitim zaruri görünmektedir. KTÜ, farklı disiplinlere
  yayılan geniş lisansüstü program seçenekleri, zengin altyapı ve güçlü akademik
  kadrosuyla önde gelen üniversitelerden biridir. Üniversitemizden lisans, yüksek lisans
  veya doktora derecesi almış, başka üniversitelerde görevli çok sayıda başarılı öğretim
  üyelerimiz ve iş dünyasında önemli noktalardaki mezunlarımız bu gerçeğin en güzel
  örneklerini teşkil etmektedir.
  KTÜ’de lisansüstü eğitimden amaç, araştırmacı kişiliğe sahip, özgün ve yenilikçi
  konularda araştırma yapabilen, disiplinlerarası çalışma becerisine sahip, evrensel
  boyutta bilgi üreten, bu bilgiyi yayınlayarak veya uygulamaya dönüştürerek insanlığa ve
  topluma kazandırabilen yetenekli, çağdaş yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip
  mezunlar vermektir.
  Değerli Misafirler,
  Vizyonumuz “en iyilerin tercihi olan bir üniversite” olmaktır. En iyilerin
  tercih ettiği, ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan, eğitim ve araştırmada öncü
  bir KTÜ vizyonunda bütün gücümüzle, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
  KTÜ, Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği çağdaşlaşma yolunda, aklın ve bilimin
  rehberliğinde
  Öğünerek
  Her zamankinden daha çok
  Çalışarak
  ve
  Özgüvenimizden emin olarak
  belirlediği hedeflere ilerlemeye ve gelişmeye devam edecektir.
  7
  Sözlerime son verirken sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor ve Karadeniz
  Teknik Üniversitesi olarak diyoruz ki;
  Ülke ve ulusun bölünmez bütünlüğünden,
  Atatürk ilke ve devrimlerinden,
  Cumhuriyetin temel değerlerinden
  Asla ödün vermeyecek
  Tek devlet
  Tek millet
  Tek vatan ve
  Tek bayrak ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ağustos.2009
  Mesajlar
  27
  Üye No
  677
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  ''KTÜ’yü seçme kararınızın ne kadar isabetli
  oldu
  ğunu burada geçireceğiniz zaman içerisinde daha iyi göreceksiniz.''
  inş dediği gibi olur
  konuşmasını güzel bitirmiş
  ve birden büyüdük aniden
  ve birden küçüldü hayaller
  ve birden uzaklaştı gökyüzü
  ve birden gömüldük dertlere
  büyüdükte sanki ne oldu
  çocukluğu unuttuk yalanlara boğulduk
  büyüdükte sanki ne oldu
  umutları kuruttuk savaşta vurulduk
  büyüdük aniden
  büyüdük aniden
  büyüdük aniden
  küçüldü dünyamız 

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

   

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
bu sitede yazılanların tümü, üyelerimizin kişisel bilgi, yorum ve düşüncelerinden oluşur. doğruluk garantisi yoktur. türkiye cumhuriyeti kanunlarında yazılı olan ne varsa ilgili tüm kanunlar burada da geçerli olup aksi davranışlar ilgili üyeyi bağlamaktadır. üyelerin kaydettiği yazıların tüm hakları ve aidiyetleri forum ktü'ye devredilmiş sayılır. sitede yayımlanan özgün içerikli yazıların kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayınlanması doğru değildir. bunu yapan tosundur. bu şekilde yürütülmesi durumunda iş bu kişi karadeniz teknik üniversitesi fatih kampüsünde ikinci öğretimlerin ders çıkışı esnasında bir gece vakti kurtlara yem yapılacaktır. bundan doğacak herhangi bir sorunda yüce güçlere telgraf çekilecektir ve bütün sınavlarından ff alması gibi lanetlere maruz kalabilecektir. hukuki gereksinimler haricinde üyelerimizin her türlü bilgileri sevimli hayalet casper'ın korumakla yükümlü olduğu "forum ktü kozmik odası"nda saklı tutulur, gerçek bilgileri verilemez. sigara içmeyin ciğerlerinize yazıktır.
-copyright © 2008-2015 forum ktü-

Yukarı Git