Karadeniz Teknik Üniversitesi Forumu - Forum KTÜ Foruma Hoş Geldiniz.
Sayfa 1 Toplam 13 Sayfadan 12311 ... SonuncuSonuncu
Toplam 125 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Site Sahibi - Genel Yönetici
  Üyelik tarihi
  13.Kasım.2008
  Mesajlar
  1,285
  Üye No
  1
  Ettiği Teşekkür
  1
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart KTÜ Yeni Kazananlar Kayıt

  Üniversitemizi Yeni Kazananların Kesin Kayıtlarının Yapılması 5 Eylül 2011 ile 9 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

  Dersler 26 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayacaktır.
  karşılık vermek değil onların işi,
  ya da sorgulamak herhangi bir şeyi...
  savaşıp ölmek hepsinin kaderi.
  hepsi ölümün vadisine,
  sürdü atlarını altıyüzü de.
  __________________________________________________ ______________
  www.cemertem.com

 2. #2
  Site Sahibi - Genel Yönetici
  Üyelik tarihi
  13.Kasım.2008
  Mesajlar
  1,285
  Üye No
  1
  Ettiği Teşekkür
  1
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  SayınAday;

  Üniversitemizi tercihetmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesinkayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin bir özetiaşağıya çıkarılmıştır.

  İ. KAYIT İŞLEMLERİ
  1. 2011-ÖSYS, DGS sonucunda üniversitemizin herhangi birbölüm/programınayerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda
  yazılı ilkelerdoğrultusunda yapılacaktır.
  2. KesinKayıtlar; 05 Eylül 2011 tarihinde başlayıp 09Eylül 2011 tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisindebizzat başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkınıkaybedecektir.
  3. Kesin kayıt için bizzat başvurulacaktır.Posta ve noter vekâletiyle kayıt yapılmaz.
  4. Üniversitemizce tarafınıza gönderilen zarfıniçerisinde bulunan öğrenci dosyasının üzerini kendinize ait bilgilere göredoldurunuz. Doldurulmuş olan dosya ve kayıt belgeleri ile birlikte süresiiçerisinde kayıt adresine başvurarak kesin kaydınızı yaptırınız.
  5. Kesinkayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurtkaydı, burs başvurusu v.b işlemler için ilgili kurumlar bu belgeleriistemektedir.
  6. Kayıttaher program için yeterli sayıda personel görevli olup, gelen adayın kesin kayıtişlemleri en kısa sürede yapılmaktadır. KĠMLĠK
  KARTI, KAYIT ÇANTASIkayıt anında verilecektir.
  7. Kayıt yaptıramayacaklar;
  7.1. 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bukonuda Milli savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlikhizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
  7.2. Ġkiveya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha azsüreli bir başka yükseköğretim programına girmek
  isteyenlerden askerliğiniyapmamış olanlar (Ġkiveya üç yıl süreli bir yükseköğretim
  programındanmezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla sürelibir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
  7.3. Dört yıl veya daha fazla süreli biryükseköğretim programınıbitirmiş olanlardanaskerliğini yapmamış olanlar.

  İİ. KESİN KAYIT BELGELERİ
  1. Mezuniyet Belgesi; Kayıtiçin aşağıda yazılı öğrenimbelgelerinden birisini vermek zorundasınız.
  1.1. Lise veya Dengi OkulDiploması (Lise diploması, diplomasınıkaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DĠPLOMASINI KAYBEDENLEREMAHSUS ÖĞRENĠM BELGESĠ)”
  1.2. Geçici Mezuniyet Belgesi(2010–2011öğretimyılında orta öğretimkurumlarından mezun olanöğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların lise müdürlüklerindenalacakları yeni tarihli mezuniyet belgesi)
  1.3.(DGS) sonucunda kayıt yaptıracak adaylardan, lise diploması ile birlikteMYO diploması veya mezuniyet belgesi istenecektir.
  2. Ek Puandan YararlananlarınEkPuana EsasOkul/Alan/Kol/BölümünüGösterir Resmi Belge (diplomasındaokul/alan/kol/bölümübelirtilmeyenler için),3. 12 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş),
  4. Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1989ve daha önceki yıllarda doğmuşerkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan bu belgeistenmeyecektir.)
  5. ÖğrenciHarcının/Ġkinci Öğretim Ücretinin Ödendiğine İlişkinBanka Makbuzu (2011-2012eğitim-öğretim yılı taksiti, “VakıfBank”ın Türkiye’ de bulunan herhangi bir şubesine T.C. Kimliknumaranızla birlikte yatırılacaktır. Katkı kredisine başvuranlar sadeceüniversite tarafından artırılan miktarı ödeyeceklerdir. Her öğrencininödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.),
  6. Sağlık Kurulu Raporu(Aşağıdayazılı programlara kayıtyaptıracaklardan herhangibir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlarakayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir)6.1. TıpFakültesi,(Tam teşekküllü hastaneden )
  6.2. DişHekimliği,(Tam teşekküllü hastaneden )
  6.3. Eczacılık,(Tamteşekküllü hastaneden )
  6.4. BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisliği, (Tam teşekküllü hastaneden )
  6.5. BedenEğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği (Tamteşekküllü hastaneden)
  6.6. DenizUlaştırma Ġşletme Mühendisliği Bölümü, (Hudut ve Sahiller Sağlık GenelMüdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”) alınacaktır.
  10. Özürlüler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir
  nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusalve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsalyaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan vekorunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaçduyanlar için)

  III. KAYIT ADRESİ VE TARİHLERİ
  Kayıt işlemleri tüm adaylar için 05-09 Eylül 2011 tarihleri arasında ve belirtilen kayıt adresinde yapılacaktır. Kayıt için bölümlere bir gün ayrılmamıĢ olup, bu tarihler arasında herhangi bir günde kaydınızı yaptırabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri hariç.
  Kayıt Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı - TRABZON

  IV. ÖĞRENCİ DOSYASI

  Size gönderilen zarfın içerisinde kayıt için bir adet öİrenci dosyası bulunmaktadır. Bu dosya üniversiteye kayıt için kullanılacaktır.

  ÖĞRENCİ DOSYASINI mavi veya siyah tükenmez kalem ile büyük harflerle ve okunaklı bir şekilde kendi bilgilerinize göre MUTLAKA DOLDURUNUZ. Dosya üzerine bir adet fotoİrafınızı yapıştırınız.

  Kayıt evraklarınız ve tamamlanmış öİrenci dosyanız ile birlikte kayıt adresine başvurarak kesin kaydınızı yaptırınız. Tarafınıza gönderilen zarfın adres etiketinde isminizin altında öİrenci numaranız yazılıdır.

  Dosya üzerindeki “F ÖSYM BİLGİLERİ”,. “G GEÇĠġ BĠLGĠLERĠ” ve “E AYRILIġ BĠLGĠLERĠ” sütunlarını doldurmayınız.

  “I BAŞKA Y.ÖĞRETİM BİLGİLERİ” sütununu daha önce başka bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş iseniz bununla bilgileri yazınız, yoksa doldurmayınız.

  İkametgah adresi olarak sürekli oturduğunuz yeri yazınız. Öğrenim süresince kalacağınız adres belli ise ilgili kısma yazınız (Örneğin yurt, özel ev...gibi) yoksa doldurmayınız.

  V. DERSLERE YAZILIM

  Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için derse yazılımınız doİrudan Öİrenci Ġşleri Daire Başkanlıİınca yapılacaktır. Derslerin gün ve saatini okuyacaİınız bölümlerden öİrenebilirsiniz. Bilgi paketini de katalog.ktu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

  VI. WEB ŞİFRE

  Öİrenim süresince kullanacaİınız web şifreniz; kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız (zarfın adres etiketinde yazılıdır), şifreniz T.C.Kimlik numaranızın son beş rakamı dır.

  Öİrenim süresince akademik plan, not ve derse yazılım işlemlerinde öİrenci web şifrenizi kullanacaİınızdan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ana Sayfa internet adresinden şifrenizi deİiştirmeniz yararlı olacaktır.

  VII. ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK

  2011 ÖSYS kılavuzunda belirtilen bölümlerde öİrenim görecek öİrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eİitimine tabidirler.

  Yeterlik Sınavı: Ġngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eİitimi Yeterlik Sınavı 27 Eylül 2011 tarihinde yapılacaktır. Y.Dil hazırlıktan muaf olmak isteyen öİrenciler yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eİitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin birinci sınıfına devam edecektir.

  Lisans Ġngilizce Seviye Tespit Sınavı: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eİitimi bulunmayan bölümlerde öİrenim gören öİrenciler; isterlerse, 28 Eylül 2011 tarihinde yapılacak “Lisans Ġngilizce Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler

  Bu sınavlar K.T.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüİü tarafından düzenlenir ve yapılır.
  VIII. MUAFİYET

  Daha önce bir başka yükseköİretim programında öİrenim gören öİrenciler, muafiyet için 30 Eylül 2011 tarihine kadar ÖĠDB’na transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

  Ġlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öİrencinin eski bölümündeki başardıİı derslerin yeni bölümünde eşdeİer sayıldıİı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öİrenime başlayacaİı yeni sınıfı belirlenir. Muaf sayılan dersler mevzuat gereİi üniversitemiz mezuniyet not ortalamasına katılmaz, üniversitemizde okuyup başardıİı derslerin notları esas alınarak mezuniyet derecesi belirlenir.

  IX. BİLGİ

  Her eİitim-öİretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öİrenci katkısı ve ikinci öİretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran tüm öİrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

  3843 sayılı kanun uyarınca ikinci öİretim isteİe baİlı ve paralıdır. Bu nedenle, ikinci öİretim ücretlerini süresinde ödemenizin kanuni zorunluluk olduİunu unutmayınız.

  Üniversitenin 2011–2012 eİitim-öİretim yılı Güz yarıyılı 26 Eylül 2011 günü başlayacaktır.

  ĠLETĠġĠM:

  Telefon : 0 462 3773000 Belgegeçer (faks) : 0 462 3257973 Ġnternet : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ana Sayfa Mail: ktuogradmin@ktu.edu.tr

  ÖĠDB: Öİrenci Ġşleri Daire Başkanlıİı
  karşılık vermek değil onların işi,
  ya da sorgulamak herhangi bir şeyi...
  savaşıp ölmek hepsinin kaderi.
  hepsi ölümün vadisine,
  sürdü atlarını altıyüzü de.
  __________________________________________________ ______________
  www.cemertem.com

 3. #3
  Kategori Sorumlusu
  Üyelik tarihi
  04.Eylül.2009
  Mesajlar
  751
  Üye No
  974
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  herşy açık ve net
  Bir ülkenin geleceği, mühendislerin yeteneği ile sınırlıdır.  ZERO or DİE

 4. #4
  naget_naget
  Misafir

  Standart

  soru sormayın artık

 5. #5
  Kategori Sorumlusu
  Üyelik tarihi
  04.Eylül.2009
  Mesajlar
  751
  Üye No
  974
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  dimi
  Bir ülkenin geleceği, mühendislerin yeteneği ile sınırlıdır.  ZERO or DİE

 6. #6
  naget_naget
  Misafir

  Standart

  di

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20.Ağustos.2011
  Mesajlar
  9
  Üye No
  3228
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  Arkadaşlar acaba kayıt dosyası tahminen ne zaman gelir ev adresime? Ben istanbulda oturuyorum

 8. #8
  naget_naget
  Misafir

  Standart

  en geç kayıttan önce eline gelir merak etme sen

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20.Ağustos.2011
  Mesajlar
  9
  Üye No
  3228
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Standart

  cevabın için teşekkür ederim.kayıttan önce geleceğinden şüphem yok ama kayıda kadar baska yere gitmeyi düşünüyorum bunun içinde adrese gelıcek dosyayı beklemem gerekıyo oyuzden tahmını bır tarıh sormustum yada bunun baska bir alternatifi yokmudur

 10. #10
  naget_naget
  Misafir

  Standart

  ya 2 haftalık bi süreç oluo bu kimine başında gelio kimine sonunda hiçbir fikrim yok yani sen git ewdekiler sana jkargoyla yollasın gideceğin yere başka bişe gelmedi aklıma


 

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

   

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
bu sitede yazılanların tümü, üyelerimizin kişisel bilgi, yorum ve düşüncelerinden oluşur. doğruluk garantisi yoktur. türkiye cumhuriyeti kanunlarında yazılı olan ne varsa ilgili tüm kanunlar burada da geçerli olup aksi davranışlar ilgili üyeyi bağlamaktadır. üyelerin kaydettiği yazıların tüm hakları ve aidiyetleri forum ktü'ye devredilmiş sayılır. sitede yayımlanan özgün içerikli yazıların kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayınlanması doğru değildir. bunu yapan tosundur. bu şekilde yürütülmesi durumunda iş bu kişi karadeniz teknik üniversitesi fatih kampüsünde ikinci öğretimlerin ders çıkışı esnasında bir gece vakti kurtlara yem yapılacaktır. bundan doğacak herhangi bir sorunda yüce güçlere telgraf çekilecektir ve bütün sınavlarından ff alması gibi lanetlere maruz kalabilecektir. hukuki gereksinimler haricinde üyelerimizin her türlü bilgileri sevimli hayalet casper'ın korumakla yükümlü olduğu "forum ktü kozmik odası"nda saklı tutulur, gerçek bilgileri verilemez. sigara içmeyin ciğerlerinize yazıktır.
-copyright © 2008-2015 forum ktü-

Yukarı Git