Mezuniyetlerine en çok üç dersi kalan öğrencilere; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok üç dersten mezuniyet sınavına girebilirler.

Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra yapılır.

Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin harfli başarı notu (doğrudan ders notudur) yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.